X

Jak pracovat s MIDI Transform v Logicu Pro X

Autor:   Published: 25.1.2017


Pomocí MIDI Transform můžeme upravovat různé parametry u not a midi eventů v našich kompozicích. Tento tutoriál se věnuje úpravě velocity tak, abychom docílili realističtějšího zvuku u smyčců, které jsou součástí DAW Logic Pro X.

img

MIDI Transform obsahuje řadu užitečných funkcí, se kterými se budeme postupně seznamovat. Pomocí automatizované úpravy různých MIDI parametrů můžeme lépe ovlivňovat naše skladby tak, aby zněly přirozeněji nebo aby virtuální nástroje dělaly přesně to, co potřebujeme. 

Humanizaci našich traků, zesilování nebo zeslabování (crescendo nebo decrescendo), fixování velocity, zvýraznění nebo potlačení velocity u vybraných not, limitování, transpozice do jiných tónin atd. - to vše můžeme jednoduše provádět právě pomocí MIDI Transform. 

Pojďme se tedy společně podívat na jednu z mnoha funkcí MIDI Transform a ukázat si, jak ji využít v praxi.


pokračovat ve čtení
Related

Arpeggiator v Logicu Pro X

10 základních chyb v arrangementu hudební produkce